Page 3 - livea 2019 Dijital Baskı Mozaik Serisi
P. 3

DİJİTA L BAS KI M OZ A İK S ER İ S İ


           Ürün Kodu /Product Code        Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
           FBDJ 001               FBDJ 002               FBDJ 003
           Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size
           Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik
                                  2
                                                     2
           File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box
                2
           13 / 1,00              13 / 1,00              13 / 1,00


           Ürün Kodu / Product Code        Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
           FBDJ 006                FBDJ 008               FBDJ 009
           Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
           Altıgen Mozaik             Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik
                                                     2
                                   2
                2
           File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
           13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00

           Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
           FBDJ 010               FBDJ 011               FBDJ 012
           Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size
           Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik   www.livea.com.tr
           File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box
                2
                                                     2
                                  2
           13 / 1,00              13 / 1,00              13 / 1,00
                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8