Page 5 - livea 2019 Dijital Baskı Mozaik Serisi
P. 5

DİJİTA L BAS KI M OZ A İK S ER İ S İ


            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 027               FBDJ 028               FBDJ 029
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik
                2
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                                   2
                                                     2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00


            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 031               FBDJ 033               FBDJ 034
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                2
                                                     2
                                   2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00

            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 036               FBDJ 038               FBDJ 042
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik   www.livea.com.tr
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M 2  /  Box
                                   2
                2
                                                 13 / 1,00
            13 / 1,00              13 / 1,00
                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10