Page 7 - livea 2019 Dijital Baskı Mozaik Serisi
P. 7

DİJİTA L BAS KI M OZ A İK S ER İ S İ






















            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 062               FBDJ 063               FBDJ 064
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik
                                   2
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                2
                                                     2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00






















            Ürün Kodu / Product Code        Ürün Kodu / Product Code      Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 065                FBDJ 066              FBDJ 067
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik             Altıgen Mozaik           Altıgen Mozaik
                2
                                   2
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                                                     2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00





















            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 068               FBDJ 069               FBDJ 071
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik   www.livea.com.tr
                                                     2
                2
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                                   2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00
                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12