Page 8 - livea 2019 Dijital Baskı Mozaik Serisi
P. 8

DİJİTA L BAS KI M OZ A İK S ER İ S İ


            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 072               FBDJ 073               FBDJ 074
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                                   2
                                                     2
                2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00


            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code      Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 075               FBDJ 077              FBDJ 078
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik           Altıgen Mozaik
                2
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                                                     2
                                   2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00

            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
                               FBDJ 081
                                                 FBDJ 082
            FBDJ 079
   www.livea.com.tr Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik
                               Altıgen Mozaik
                                                 Altıgen Mozaik
                                   2
                               File / Kutu/M / Box
                                                 File / Kutu/M / Box
            File / Kutu/M / Box
                                                     2
                2
                               13 / 1,00
            13 / 1,00
                                                 13 / 1,00
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13