Page 9 - livea 2019 Dijital Baskı Mozaik Serisi
P. 9

DİJİTA L BAS KI M OZ A İK S ER İ S İ


            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 083               FBDJ 084               FBDJ 085
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                                   2
                2
                                                     2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code      Ürün Kodu / Product Code
            FBDJ 086               FBDJ 087              FBDJ 088
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            Altıgen Mozaik            Altıgen Mozaik           Altıgen Mozaik
                                                     2
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                2
                                   2
            13 / 1,00              13 / 1,00             13 / 1,00

            Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code       Ürün Kodu / Product Code
            FBLDJ 001               FBLDJ 002              FBLDJ 003
            Ürün Ebadı / Product Size       Ürün Ebadı / Product Size      Ürün Ebadı / Product Size
            38 x 38 mm              38 x 38 mm              38 x 38 mm     www.livea.com.tr
                                                     2
            File / Kutu/M / Box          File / Kutu/M / Box         File / Kutu/M / Box
                2
                                   2
            10 / 1,00              10 / 1,00             10 / 1,00
                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14